Ge en offentlig toalett längre livslängd

Rätt drift och underhåll förlänger livslängden för en offentlig toalett och sparar därmed pengar i slutändan. Hos Danfo finns flera drift- och underhållstjänster att välja mellan.

Regelbundet underhåll av en offentlig toalett

På samma sätt som din bil behöver servas, besiktigas och hållas i trim är det också viktigt att offentliga toaletter sköts om och ses över regelbundet. Danfo erbjuder en rad tjänster som används flitigt av kunderna.

– Jag tror att många tycker det känns tryggt att tillverkaren, som har full koll på produkten, också tar hand om den efter köpet, säger Tomas Pinni, säljare av drift- och underhållstjänster.

Som kund hos Danfo har du kostnadsfri support för den offentliga toalett du köpt. Danfo kan också tillhandahålla  reservdelar till toalettbyggnaden och utföra reparationer när det behövs. Många kunder väljer också att låta Danfo sköta drift och underhåll.

Förbättrar offentliga toaletters driftsekonomi

– För att hålla driftsekonomin på en bra nivå är det nödvändigt att exempelvis byta filter och annat i tid. Om man slarvar med den biten är risken tyvärr att det blir dyrt i slutändan, säger Tomas Pinni.

Av samma anledning väljer många också till besiktningstjänsten Danfo Small. Tjänsten innebär att Danfo besiktigar toalettbyggnaden och efteråt kan vi ta oss an de åtgärdspunkter som kommer upp utan att du behöver binda upp dig på ett längre avtal. Besiktningen resulterar även i åtgärdsförslag samt en underhållsplan, som säkerställer att komponenter byts och reparationer görs innan det är för sent. .

– Ju mer teknik och elektronik som kommer in i bilden, desto viktigare blir det att ha rätt kompetens vid service och reparationer. Även här kan man jämföra med dagens bilar – det räcker inte längre att bara lyfta på motorhuven för att se vad som behöver lagas, säger Tomas Pinni.

Drift och underhållstjänster för offentliga toaletter

Danfo Small: Mindre underhåll räcker långt. Eter en besiktning kan vi ta oss an de åtgärdspunkter som kommer upp utan att du behöver binda upp dig på ett längre avtal.

Danfo MediumMed löpande underhåll förlänger vi livslängden på din toalettbyggnad och skapar en bättre besöksupplevelse för dina kunder

Danfo LargeMed rätt städning och rätt frekvens ökar vi tillgängligheten på den offentliga toaletten. Och med löpande underhåll  och enligt underhållsplan skapar vi en ännu bättre besöksupplevelse för dina kunder

Danfo360: Komplett helhetsåtagande där Danfo äger toalettbyggnaden och sköter allt från drift till underhåll.

Drift och underhåll av offentlig toalett i Stockholm

Kontakta Tomas om du vill veta mer om Danfos drift och underhållstjänster

Tomas Pinni

Regionsäljare region norr