Danfo Small

Mindre underhåll av en offentlig toalettbyggnad räcker långt. Eter en besiktning kan vi ta oss an de åtgärdspunkter som kommer upp utan att du behöver binda upp dig på ett längre avtal.

Besiktning och felavhjälpande underhåll av offentliga toaletter

Vi besiktigar din offentliga toalettanläggning och efteråt kan vi ta oss an de åtgärdspunkter som kommer upp utan att du behöver binda upp dig på ett längre avtal. 

Besiktningen resulterar även i åtgärdsförslag samt en underhållsplan, som säkerställer att komponenter byts och reparationer görs innan det är för sent. 

Danfo Smalls-koncept för besiktning och underhåll av offentlig toalett

Kontakta oss för mer information om Danfo Small

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig