Danfo360 - Drift och underhåll för offentliga toaletter

Vi bygger, underhåller och driftar din offentliga toalett. Vissa kallar det en trygg och säker lösning. Vi kallar det peace of mind. Danfo360 ger en bättre totalekonomi och längre livslängd för toalettbyggnaden – och du slipper oroa dig för oförutsedda problem. Med Danfo360 tar vi ansvar för att toaletten är ren, trygg och hållbar i decennier.

Vill du att vi tar fullt ansvar för toalettbyggnad, drift och underhåll? Med Danfo360 - ett fullserviceavtal - får du det bästa från Danfo. Vi äger byggnaden och ansvarar för allt från konstruktion till daglig drift – inklusive hantering av eventuell skadegörelse. 

Säkerställ tillgängliga offentliga toaletter

Tillgängligheten och renligheten på offentliga toaletter har en stor inverkan på helhetsintrycket av en stad eller besöksplats. Vi säkerställer att toaletterna är tillgängliga och med den dagliga tillsynen och underhållet förlänger vi toalettbyggnadens livstid. 

Studier visar att en ren och välskött offentlig toalett med hög funktionalitet minskar risken för nedskräpning och vandalism. Detta innebär i sin tur högre tillgänglighet och ökad besökarfrekvens.  

Danfo360-koncept för drift och underhåll av offentlig toalett

Daglig tillsyn och rengöring av offentlig toalett

För att säkerställa en hög funktionalitet genomför vi dagligen tillsyner för att proaktivt jobba med underhåll och säkerställa en funktionsduglig offentlig toalett. I den dagliga driften ingår rengöring, öppning och låsning enligt överenskommelse samt påfyllnad av förbrukningsmaterial. 

För att uppnå den höga kvalitet som vi garanterar i våra offentliga toalettbyggnader när det gäller drift och underhåll arbetar vi efter vår egenutvecklade servicemanual. Den innehåller instruktioner för drift och underhåll av Danfos offentliga toaletter och bygger på över 50 års erfarenhet av toaletter.

Man utför drift och underhåll på offentliga toaletter i Stockholm

Fast månadskostnad för offentlig toalett

Med alternativet Danfo360 kan du som kund få en fast månadskostnad för toalettbyggnad, drift och underhåll. Förenklat kan det beskrivas som en funktionshyra där allt ingår och Danfo tar ett helhetsansvar.

Vikten av drift och underhåll av offentliga toaletter

Drift och underhåll av offentliga toaletter är viktigt för att säkerställa att de är rena, säkra och tillgängliga för alla användare. Utan rätt drift och underhåll kan offentliga toaletter bli smutsiga och obekväma.

Drift av offentliga toaletter innebär att se till att de är öppna under regelbundna tider, att de är rena och välfyllda med toalettpapper och annat material, och att platsens tekniska system, såsom vatten och avlopp fungerar korrekt.

Underhåll av offentliga toaletter innebär regelbunden rengöring, inspektion och reparation av toaletter och utrustning, samt säkerställa att alla system är i bra skick, inklusive regelbunden service av vatten- och avloppssystem, belysning och ventilation.

En väl underhållen offentlig toalett ökar sannolikheten för att den används, vilket kan hjälpa till att minska skräp, vandalism och andra problem som kan uppstå på grund av bristande tillgång till rena och väl underhållna toaletter.

Enligt World Health Organization (WHO), är god hygien viktig för att förhindra spridning av sjukdomar och infektioner, och tillgång till bra underhållna offentliga toaletter är en avgörande faktor i att uppnå detta mål. WHO har publicerat rapporten "Sanitation and Health" som beskriver detta och ger ytterligare information om betydelsen av god hygien och tillgång till rena toaletter.

Sammanfattningsvis är drift och underhåll av offentliga toaletter avgörande för att säkerställa att de är rena, säkra och tillgängliga för alla användare. Detta kan bidra till att minska skräp och vandalism och minska risken för spridning av sjukdomar och infektioner.

Kontakta oss för mer information om Danfo360

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig