Danfo360 - Drift och underhåll för offentliga toaletter

Vi bygger, underhåller och driftar din offentliga toalett. Vissa kallar det en trygg och säker lösning. Vi kallar det peace of mind. Danfo360 ger en bättre totalekonomi och längre livslängd för toalettbyggnaden – och du slipper oroa dig för oförutsedda problem. Med Danfo360 tar vi ansvar för att toaletten är ren, trygg och hållbar i decennier.

Vill du att vi tar fullt ansvar för toalettbyggnad, drift och underhåll? Med Danfo360 - ett fullserviceavtal - får du det bästa från Danfo. Vi äger byggnaden och ansvarar för allt från konstruktion till daglig drift – inklusive hantering av eventuell skadegörelse. 

Säkerställ en tillgänglig offentlig toalett

Tillgängligheten och renligheten på offentliga toaletter har en stor inverkan på helhetsintrycket av en stad eller besöksplats. Vi säkerställer att toaletterna är tillgängliga och med den dagliga tillsynen och underhållet förlänger vi toalettbyggnadens livstid. 

Studier visar att en ren och välskött offentlig toalett med hög funktionalitet minskar risken för nedskräpning och vandalism. Detta innebär i sin tur högre tillgänglighet och ökad besökarfrekvens.  

Danfo360-koncept för drift och underhåll av offentlig toalett

Daglig tillsyn och rengöring av offentlig toalett

För att säkerställa en hög funktionalitet genomför vi dagligen tillsyner för att proaktivt jobba med underhåll och säkerställa en funktionsduglig offentlig toalett. I den dagliga driften ingår rengöring, öppning och låsning enligt överenskommelse samt påfyllnad av förbrukningsmaterial. 

För att uppnå den höga kvalitet som vi garanterar i våra offentliga toalettbyggnader när det gäller drift och underhåll arbetar vi efter vår egenutvecklade servicemanual. Den innehåller instruktioner för drift och underhåll av Danfos offentliga toaletter och bygger på över 50 års erfarenhet av toaletter.

Man utför drift och underhåll på offentlig toalett i Stockholm

Fast månadskostnad för offentlig toalett

Med alternativet Danfo360 kan du som kund få en fast månadskostnad för toalettbyggnad, drift och underhåll. Förenklat kan det beskrivas som en funktionshyra där allt ingår och Danfo tar ett helhetsansvar.

Kontakta Tomas för mer information om Danfo360

Tomas Pinni

Regionsäljare