Offentliga toaletter för en hållbar framtid

Vi tar ansvar för vår produktion, vårt arbete och vår roll i den offentliga miljön. Våra lösningar ska ta största möjliga hänsyn till omkringliggande miljöer, klimatmål och de krav som ställs på oss för en hållbar framtid. Vi vill vara en relevant drivkraft för en positiv förändring i samhället – för en hållbar offentlig toalett är en bra toalett.

Vi tror på att bygga ansvarsfullt. Genom att bygga hållbart för dagens och morgondagens generation drar vi vårt strå till stacken.

Familjetoalett Fredriksdal_406.jpg

Hållbara offentliga toaletter 

Våra toalettbyggnader är robusta och byggda för att hålla närmare 40 år. Med proaktivt och planerat underhåll förlänger vi hållbarheten. För att lyckas skapa hållbara offentliga toaletter spelar den cirkulära ekonomin en grundläggande roll i Danfos DNA. Det finns med oss redan i designstadiet och följer med genom konstruktion, inköp, tillverkning hela vägen till drift och underhåll av toalettbyggnaden.

För att nå en cirkulär ekonomi är vi bland annat certifierade enligt ISO 14001 och vi använder oss av byggvarubedömningen för att säkerställa att våra produkter är ett bra miljöval. Vår drift och underhållsavdelning är proaktiva i att återanvända, reparera, renovera och återvinna befintliga material och produkter så länge som möjligt. 

Så långt det är möjligt försöker vi göra lämpliga förändringar i våra offentliga toalettbyggnader som bidrar till att tackla de viktiga globala utmaningarna som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och avfall. Vi på Danfo vill dra vårt strå till stacken för att stabilisera planeten under de kommande åren.


Cirkulär ekonomi för offentliga toaletter

Grön tillväxt är något vi tror på och jobbar mot. Ett verktyg för att nå dit är den cirkulära ekonomin - där vi redan är långt framme men fortsatt jobbar vi målmedvetet för att bli ännu bättre – för en hållbar offentlig toalett är en bra toalett, för dig och för mig. 
 

Därför är vi extra stolta över våra ISO-certifieringar:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

Kreditbetyg AAA.JPG

Kontakta Jonas om du vill veta mer om Danfos hållbarhetsarbete