Nu börjar vi klimatdeklarera våra offentliga toaletter

Nu tar vi nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och beräknar klimatpåverkan från vår verksamhet. Med klimatberäkningen i ryggen fortsätter vi resan mot ett än mer hållbart byggande och att minska vårt klimatavtryck. Vi fortsätter också att vara ledande i branschen och tar vårt ansvar för offentliga toaletters klimatavtryck, över hela livscykeln.

Vad är syftet - som helhetsleverantör av offentliga toaletter- att klimatberäkna? 

Klimatberäkningen kommer resultera i att vi kan minska våra utsläpp genom att vi hittar tydliga förbättringsområden som vi kan jobba med. 

-    Klimatberäkningen kommer hjälpa oss att sätta mål och tydliga actions för att reducera vårt klimatavtryck. Det kan exempelvis handla om att välja andra material och konstruktionslösningar samt ta en dialog med leverantörer för att minska deras klimatavtryck. Att ständigt minska vårt klimatavtryck är en punkt högt upp på agendan hos oss, berättar Jonas Olsson, VD Danfo

Offentlig toalett park.jpg

Hur kommer klimatberäkningen gå till?

Internt på Danfo tillsätts en grupp som kommer jobba med att sammanställa data.

-    Därefter kommer vi i processen att ha hjälp av ClimateHero som har utvecklat och finslipat en process där de anpassar en klimatberäkningsmodell specifikt för vår affärslogik. De beräknar först Danfos totala klimatavtryck, samt hjälper oss sätta mål och actions för att reducera avtrycket och summerar allt i en klimatrapport. Som nästa steg beräknar vi sedan klimatavtrycket för specifika produkter, fortsätter Jonas.

-    Fördelen med ClimateHeros modell är att vi i framtiden själva kan använda klimatberäkningsmodellen för att få fram nya mål och actions. Vi kommer även kunna se vilka framsteg vi gör och det blir en kontinuitet i arbetet – avslutar Jonas.

offentliga toaletter miljö.jpg

Global standard som bas för klimatberäkning av offentliga toaletter

Det finns idag en global standard för företags klimatberäkningar som heter Greenhouse Gas protocol (på svenska GHG-protokollet) där företagets utsläpp beräknas i tre scope:
•    Scope 1: Företagets direkta utsläpp: Avgaser från bilar och maskiner, förbränning och ev. gasläckage i processer
•    Scope 2: Utsläpp från den energi (el, värme, kyla, ånga) som företaget förbrukar
•    Scope 3: Utsläpp som uppstår uppströms och nedströms i företagets värdekedja (men utanför bolagets egna systemgräns) till följd av bolagets verksamhet

Genom att använda oss av GHG-protokollet som bas i klimatberäkningen kan vi säkerställa att alla väsentliga utsläpp beaktas. Med klimatdatan som grund kan vi sen se vad vi behöver förbättra för att minska påverkan.

Vill du veta mer om Danfos hållbarhetsarbete? Kontakta: