Tillgång till offentliga toaletter är en jämställdhetsfråga

I Storbritannien är inte lokala myndigheter skyldiga att tillhandahålla offentliga toaletter, och nedstängning av en offentlig toalett kan ses som en möjlighet att minska kostnaderna i tider av åtstramningar. Men enligt Suzanne Audrey – forskare gällande folkhälsa vid Bristols universitet – så bör offentliga toaletter betraktas i ett större sammanhang av ekonomiskt välbefinnande, livskvalitet, folkhälsa och inkludering.

Vi har tidigare belyst detta ämne i artikeln - Offentliga toaletter för en mer jämställd stad – där undersökningar i Sverige visar på att moderna offentliga toaletter i offentliga miljöer kan erbjuda en trygg och välkomnade plats för människor.  Undersökningarna konstaterar att tillgång till offentliga toaletter leder till att fler besökare kommer till en plats och de stannar längre. Detta gäller framförallt kvinnor, familjer och äldre.

Offentliga toaletter skapar trygghet

Brist på offentliga toaletter – Konsekvenser?

Suzanne Audrey lyfter i en artikel några av de konsekvenser som brist på offentliga toaletter i det offentliga rummet kan ge:

 • Nedskräpning
  • Brist på offentliga toaletter uppmuntrar till nedsmutsning av det offentliga rummet, detta illustrerades under pandemirestriktionerna i Storbritannien när stängningen av offentliga toaletter och affärslokaler ledde till en eskalering av antalet människor som nyttjade gator, parker och offentliga utrymmen för att uträtta sina behov. Att städa upp detta är en obehaglig och kostsam uppgift för lokala myndigheter.
    
 • Otryggt och ohygieniskt för barn
  • Barn som inte har lika bra kontroll över sin blåsa har ofta bråttom att gå på toaletten. Finns det inte någon offentlig toalett tillgänglig är valet antingen att gå hem eller hitta en mindre trygg och hygienisk plats. 
    
 • Blöjbyte på spädbarn utomhus 
  • Föräldrar med spädbarn som ska bytas kan tvingas hitta ett alternativ ute om det inte finns någon offentlig toalett, vilket kan upplevas som otryggt för såväl förälder som barn.
    
 • Negativa effekter på äldres fysiska och mentala hälsa 
  • Även detta har vi belyst tidigare i artikeln - Offentliga toaletter och dess tillgänglighet påverkar folkhälsan – och så gör även Suzanne Audrey. Hon nämner att äldre människor är mer benägna att drabbas av urininkontinens och bristen på offentliga toaletter kan hindra dem från att gå ut, med risk för negativa effekter på deras fysiska och mental hälsa.
    
 • Funktionshindrade stannar hemma
  • Funktionshindrade, och de med tillstånd som kräver tillgång till en toalett, kan stanna hemma på grund av bristen på offentliga toaletter. Detta påverkar även vårdare som behöver veta att det finns toaletter på tillgängliga platser med rätt faciliteter för att tillgodose behoven hos dem som de tar hand om.
    
 • Irriterade turister/besökare
  • Turister/Besökare som besöker din stad förväntar sig en viss typ av service. Utan offentliga toaletter stannar de kortare tid i din stad och spenderar mindre pengar.
    
 • Mobila arbetare kan inte uträtta sina behov
  • Många mobila arbetare – budförare, taxichaufförer, busschaufförer, poliser och andra – behöver tillgång till offentliga toaletter när de utför sina uppgifter. Det gäller även mobila förskolor – likt förskolan Dibber som testade vår familjerumstoalett. Läs mer här: Lekfull offentlig toalett får godkänt av förskoleklass
    
 • Ojämlikhet
  • Slutligen så är det en jämställdhetsfråga. Enligt Suzanne Audrey behöver kvinnor som är gravida eller i klimakteriet använda toaletten oftare samt att kvinnor och flickor som har mens behöver tillgång till rena toaletter.

Offentliga toaletter skapar tillgänglighet

Hur skapar vi tillgängliga offentliga toaletter?

Vi har tidigare i ett antal artiklar presenterat olika lösningar för att säkerställa tillgängliga och jämställda offentliga toaletter. Längre ned finner ni ett antal länkar där ni kan läsa mer om Danfos lösningar. En viktig aspekt som vi alltid trycker på är drift och underhåll – det är A och O för att säkerställa tillgängliga, trygga och jämställda offentliga toaletter. 

Även Suzanne Audrey lyfter ett antal förslag i sin artikel, nämligen:

 • Uppgradera befintliga offentliga toaletter
  • Uppgradera/renovera befintliga toalettbyggnader för att säkerställa att ni kan tillhandahålla fullt tillgängliga toaletter.
    
 • Kartläggning av offentliga platsers tillgänglighet
  • Kartlägg stadens offentliga platser och prioritera områden med högt besökstryck och som saknar en offentlig toalett. Se över möjligheten att lösa en offentlig toalett till den platsen.
    
 • Kommunala toalettsystem
  • Offentliga toaletter kan kompletteras med kommunala toalettsystem där olika företag och organisationer erbjuder tillgång till sina toaletter.
    
 • Skyltning
  • Säkerställ att offentliga toaletter samt kommunala toalettsystem blir tydligt skyltade.
    
 • Kontroller
  • Regelbundna kontroller av toaletterna för att säkerställa kvaliteten. 

Offentlig toalett för barn

Vi på Danfo finns gärna med som rådgivare för att öka jämställdheten i din stad. Kontakta oss för mer information:

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig