Vi ger offentliga toaletter den kärlek de förtjänar

Offentliga toaletters uppgift är att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna röra sig fritt i det offentliga rummet. Vår uppgift är att ständigt utveckla dem för att kunna garantera det.

Offentliga toaletter för en tryggare miljö

Offentliga toaletter skapar trygghet, speciellt om de är väl omhändertagna, placerade på rätt ställe och möter människans olika behov. Men det här är inte bara en toalett vi erbjuder – det är en Danfo.

Och det innebär att vi utvecklar produkter som är vandalsäkrade, tåliga, enkla att underhålla och utvecklade för människans behov och trygghet. Och med modern teknik kan vi skapa ännu tryggare offentliga miljöer och det vill vi göra tillsammans med dig. 

arrow.jpg Här hittar du våra toalettlösningar för offentliga miljöer
 

Offentliga toaletters syfte och besökarens behov

I vilken miljö befinner vi oss i? Vid en lekpark, mitt i city, mitt i naturen eller längs med en motorväg? Vi kan omgivningar, vi kan besökare och vi kan anpassa oss. Ett samarbete med oss innebär mer än bara en toalettlösning – det innebär tillgång till 50 års erfarenhet av offentliga toaletter.

Eftersom vi utvecklar, bygger och säljer våra egna produkter finns det få begränsningar i vad vi kan göra. Vi bygger in toaletter, gör dem tillgängliga för barn, nyttjar naturens egna krafter genom solceller, och besparar miljö och omgivning. 

arrow.jpgPrata med en expert på offentliga toaletter

Unik design offentliga toaletter.jpg

Offentliga toaletter med hållbarhetsfokus 

Vi renoverar och underhåller våra offentliga toaletter för en bättre upplevelse – men också för en hållbar framtid. Vårt hårda arbete har gjort att våra produkter kan hålla i över 40 år. När en toalett har uttjänat sitt syfte ser vi till att återanvända och återvinna. Nästan ingenting slängs. 

Vi jobbar aktivt med hållbarhetsmålen från Agenda 2030 för att skapa en cirkulär affärsmodell. För planeten, samhället och framtiden. 

arrow.jpg Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete
 

Samarbete för ett bättre resultat

Låt oss skapa något fantastiskt tillsammans. När vi får vara med redan från start kan vi bidra med insikter, kunskap och förslag på hur den offentliga toaletten bäst kommer till sin rätt. Och när du får vara med från start kan vi prata om dina behov, önskemål och tankar kring utformning, stil, begränsningar och möjligheter. 

När behöver du oss? Vi finns med hela vägen från idéarbete, design och produktion till det fortsatta underhållet – för en ännu bättre besöksupplevelse.

arrow.jpg Danfo360 – underhåll anpassat för offentliga toaletter

Drift och underhåll offentliga toaletter

Vill du veta mer om Danfo? Kontakta oss gärna