Trygga och hållbara offentliga toalettlösningar i Helsingborg

Vi tänker långsiktigt. För när vi bygger så bygger vi inte bara för att lösa ett problem idag, vi bygger för att undvika problem i framtiden. Och med trygga relationer kan vi tillsammans med våra kunder utveckla och skapa tryggare offentliga miljöer – en offentlig toalett i taget.

Inte bara en offentlig toalett i Helsingborg

I Helsingborg driftar och underhåller vi 41 av de 47 offentliga toaletter som finns i staden, varav 29 av dem är en Danfo. För med en och samma leverantör som ansvarar för utveckling, leverans och underhåll av stadens offentliga toaletter gör vi det enkelt för våra kunder att erbjuda trygga, rena och hållbara toaletter. 

SeaU - En offentlig toalett som Danfo driftar och underhåller

Danfo360 - Drift och underhåll av offentliga toaletter

En ytterligare fördel med att ha oss både som leverantör och servicepartner är att vi kan ta ansvar för mer. Vi arbetar proaktivt med att redan från början analysera eventuella problem och hur vi kan förhindra dem. Och om det uppstår problem, så är vi bara ett samtal bort. Somliga kallar det service – vi kallar det Danfo360

Underhåll och drift av offentliga toaletter ger längre livslängd och värnar om miljön

Vi bygger alla våra offentliga toaletter utifrån de funktioner som behövs för att erbjuda en bra besöksupplevelse, och att toalettbyggnaden klarar av det klimat och den miljö som den ska placeras i. Vårt samarbete med Helsingborgs stad har visat att kvaliteten på material och  byggnation genererar hållbara offentliga toaletter och livscykelkostnader. Det leder till att den offentliga affären blir en ekonomiskt och miljömässigt hållbar investering. 


Fria bad - En offentlig toalett som Danfo driftar och underhåller
Hela och rena offentliga toaletter för en tryggare stad

För det som gör Danfos byggnader unikt är att det är mer än bara en toalettbyggnad. Den är en del av den omgivande miljön. Och för att bibehålla en trygg stadsmiljö behöver varje offentlig toalett vara väl omhändertagen. Genom regelbundet drift- och underhållsarbete skapar vi en tryggare miljö för stadens medborgare och en trygghet i vår relation till kunden.

Vi är med från idé till färdig toalett – men även långt efter

Och ett långsiktigt samarbete bygger goda relationer och god kundkännedom. När det ska upphandlas en ny offentlig toalett är vi med och diskuterar var det kan behövas ytterligare toaletter och av vilken typ. Varje toalettlösning utvecklas från grunden och tillsammans med Helsingborgs stad tar vi fram samhällsförändrande innovation. Deras idéer tillsammans med vår kunskap utvecklas till nya lösningar – för att vi vet att framtidens offentliga rum inte är en ”one size fits all”.
Drottninghög - En offentlig toalett som Danfo driftar och underhåller

Feedback från Helsingborgs stad

”En positiv effekt av att vi har haft Danfo som entreprenör i så många år är att de ibland kan våra offentliga toaletter bättre än vad vi själva kan. Det har resulterat i att de själva kommer med förbättringsförslag – och det tycker jag är jätteroligt.” – Georg Hermann, Byggnadsingenjör, Helsingborgs stad

”Jag tycker det är fantastiskt att de har ett större samhällsengagemang. De tänker inte enbart på själva toalettupplevelsen, utan också på att det ska känns tryggt och bra i området runtomkring.” – Lovisa Snekkersten, Community Manager, Helsingborgs stad
 

Vill du veta mer om Danfo och våra offentliga toaletter? Kontakta:

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig