Återanvänd Offentlig Toalett i Katrineholm

Katrineholm, Sverige

Sveaparken är Katrineholms kommuns största och mest besökta lekpark. Den har renoverats i omgångar och har blivit ett populärt besöksmål. Med ett högre besökstryck ökade även behovet av en offentlig toalett.

En ny vattenlekpark har installerats, lekparken har utvecklats och blivit större, parken har fått beachvolleyplaner, belysning för pulkaåkning och nu senast en offentlig toalett som upphandlats från Danfo.

- I upphandlingen kontaktade vi tre leverantörer som fick svara på vår förfrågan. Vinnare i upphandlingen blev Danfo som kunde erbjuda en återanvänd toalettbyggnad, berättar Håkan Stenström som är projektledare inom infrastruktur på Katrineholms kommun.

Återanvänd offentlig toalett vid lekplats2.jpg

92,5% återanvänt material i en offentlig toalett

I toaletten i Katrineholm kunde Danfo återanvända 92,5 procent av den offentliga toalettens vikt. Katrineholms Kommun valde ny fasadkulör, lade till vattenutkast och cykelpump samt några mindre uppgraderingar.

- Slutresultatet är en hållbar lösning genom återanvändningen samtidigt som vi får en robust byggnad som tål den offentliga miljön den står i. En byggnad tar inte slut på fem år – går det att återanvända ska vi göra det, säger Håkan Stenström.

Återanvänd offentlig toalett vid lekplats.jpg


Att tänka i nya banor

Vad tycker du om att så mycket material kunde återanvändas?

- Det känns naturligtvis bra. Samtidigt som det är en tankeställare: Vad skulle vi mer kunna återanvända och hur kan vi tänka i nya banor? Idag säljer vi redan produkter, redskap och annat som vi inte längre använder, så de får leva vidare. Men det finns mer att göra, säger Håkan Stenström som avslutar med:

- Att återanvända material och produkter på nya sätt gör skillnad både kortsiktigt och långsiktigt och är viktigt för oss i vårt arbete med att utveckla vår kommun och för att uppnå FN:s globala mål i agenda2030.

Återanvänd offentlig toalett vid lekplats1.jpg

Foto: Josefin Lundin, Katrineholms kommun

Fakta om Sveaparken:
Sveaparken hittar du i närheten av Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Här finns Katrineholms kommuns största och mest besökta lekpark med flera spännande offentliga konstverk, en helt ny vattenlekpark och beachvolleybollplan och små skogspartier för äventyr och lek. På vintern blir parken en samlingspunkt runt pulkabacken som är belyst och passar både små och stora pulkaåkare.
 

Jobbar ni också aktivt med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030? Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vårt arbete.

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig