Inkluderande och tillgängliga offentliga toaletter vid strand

Västerås nyanlagda friluftsbad Lögastrand har på kort tid blivit ett viktigt smultronställe för invånarna. Med en offentlig toalett från Danfo har badet dessutom alla nödvändiga bekvämligheter.

Strand vid Mälaren kompletterad med offentlig toalett

Sanddränkta Lögastrand vid Mälaren i Västerås anlades så sent som 2014. Trädäck, badstrand och rekreationsmöjligheter gör den till en oas för både Västeråsbor och besökare. Tack vare det stora intresset för området väcktes snart idén om att komplettera strandens utbud med en offentlig toalett.

Lögastrand - Offentlig toalett i Västerås

Lars Wiberg, som är stadsträdgårdsmästare i Västerås Stad och håller i nybyggnationer i offentlig utemiljö, började undersöka marknaden och upptäckte snart Danfos offentliga toaletter.
– Det var viktigt för oss att få en stabil toalettbyggnad med en design som smälte in i omgivningarna. Dessutom behövde vi ett helhetskoncept där drift och underhåll av den offentliga toaletten skulle ingå, och förstås en lösning som rymdes inom uppsatt budget, berättar han.

Design som harmoniserar och könsneutrala handikapptoaletter

Danfo var den leverantör som bäst kunde uppfylla kravspecifikationen för den offentliga toalettbyggnaden, och i samråd med bygglovsavdelningen utformades en byggnad speciellt designad för ändamålet. Med fasad i trä harmonierar toalettbyggnaden väl med den intilliggande kaffeserveringen och glasskiosken. Att byggnaden innehåller tre könsneutrala handikapptoaletter istället för normalstora wc och urinoarer gör den dessutom unik även på insidan.

– Vi tog till oss av de synpunkter vi fick från allmänheten och utformade toaletterna utifrån dem, säger Lars Wiberg.
Nu planeras ytterligare etableringar av offentliga toaletter från Danfo i Västerås stad. Först och främst vid Bondtorget i centrala staden.

Är du också i behov av en offentlig toalett vid en strand? Kontakta

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig