Offentliga toaletter vid bad och strövområden

Helsingborgs stad, Sverige

De offentliga toaletter som Danfo har levererat till Helsingborg är placerade i såväl centrala tätorten som i närliggande strövområden och på badstränder. Oavsett var toaletterna finns så är de väl anpassade efter omgivningarna.

En av flera offentliga toaletter vid badplatser i Helsingborg

Offentliga toaletter för Helsingborg stads invånare och besökare

Samtliga offentliga toaletter är byggda och konstruerade för att klara både hårt slitage och stå emot eventuell vandalisering genom att många funktioner är inbyggda och på så sätt svåra att förstöra. Det bidrar till ett trevligare utseende både interiört och exteriört vilket i sin tur innebär högre besöksfrekvens och mer uppskattning av de som använder toaletterna.

För att ytterligare öka tillgängligheten och renligheten har Helsingborg stad även avtal med Danfo kring drift och underhåll.