Samarbete för hållbara offentliga toaletter längs med våra vägar och rastplatser

Utmed de stora vägarna i Sverige finns ungefär 350 rastplatser som sköts på uppdrag av Trafikverket. Alla är utrustade med offentliga toaletter. På många håll är det Danfo som både levererat toalettanläggningen och sköter underhåll och kontroller.

Danfo kan offentliga toaletter vid rastplatser

”De kan anläggningarna utan och innan”
Ökad driftsäkerhet och längre livslängd på toaletterna. Det är de främsta fördelarna med Danfos drift och underhållstjänster, anser Claes Wennerqvist på Trafikverket i Östergötland.

Utmed E4 i Östergötland är rastplatserna både många och välbesökta. I sin roll som projektledare för drift och underhåll på Trafikverket ansvarar Claes Wennerqvist för fyra av dem: Från Vida Vättern i sydväst, via Östgötaporten till Svartån och Albacken i nordost.

Här tar Danfo hand om både underhåll och reparationer av de offentliga toaletterna. Under sommarhalvåret är trycket på anläggningarna som hårdast.
– Vi vill att våra besökare ska mötas av en fräsch och fungerande toalettbyggnad. De här grabbarna jobbar enbart med den här typen av byggnader, så de kan dem utan och innan. Det är en trygghet för oss, säger Claes Wennerqvist.

Danfo Small förlänger toalettbyggnadens livslängd

Åtgärderna bottnar i en besiktning (Danfo Small) som Danfo utför två gånger per år. Då kollar man över vad som behöver bytas, ordnas och lagas, och vilka reparationer som eventuellt behöver göras på sikt. Kontrollen mynnar ut i ett protokoll där Claes Wennerqvist får överblick över läget.

– Jag är övertygad om att besiktningarna förlänger livslängden på de offentliga toalettbyggnaderna och minskar driftstörningarna. Det är alltid bra att jobba förebyggande, säger han.

På rastplatserna längs med E4 i Uppland utför Danfo bland annat besiktningar två gånger per år. Besiktningarna håller nere antalet akututryckningar, menar Anders Jordeby, projektledare på Trafikverket i området.

Besiktningarna på de fyra toalettanläggningarna inom Anders Jordebys driftområden görs två gånger per år. En gång på våren innan sommarruschen sätter igång, och en gång på hösten när trycket mattas av efter högsäsongen. Dessutom servas och repareras toalettbyggnaderna vid behov däremellan.

Experter på offentliga toaletter

– Danfo är ju experter på just rastplatser och kan dessutom sina egna toalettbyggnader. Det är inte helt givet hur vi skulle göra om vi inte kunde anlita dem, även om det förstås skulle gå att lösa, säger Anders Jordeby.

De fyra toalettanläggningar han basar över sträcker sig från Mora Stenar strax söder om Uppsala upp till Arvidsbo vid Tierp.

– Vi lägger stor vikt vid att servicen för resenärer på våra vägar ska fungera. Därför är det viktigt att så långt det är möjligt undvika driftsstopp i de offentliga toaletterna, och det gör vi med Danfo Small, säger han.

Offentlig toalett vid Frösvi Rastplats

Vill du veta mer om Danfos samarbete med Trafikverket? Kontakta Tomas

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig