Tryggt samarbete kring offentliga toaletter för ett levande Göteborg

I en stor stad som Göteborg är det av yttersta vikt att de offentliga toaletterna hålls tillgängliga och fräscha. Med tjänsten Danfo360 får tekniska förvaltaren Anneli Linde tid över till annat.

Offentliga toaletter i centrala Göteborg

I de centrala delarna av Göteborg finns tolv citytoaletter signerade Danfo. I upphandlingen av dessa ingick ett helhetsåtagande med städning, underhåll och reparation under några år efter etablering. Därför sköter Danfo nu toalettanläggningarna enligt sitt Danfo360-koncept.

Anneli Linde är teknisk förvaltare hos park- och naturförvaltningen i Göteborg stad, och ansvarar därmed för planeringen och driften av stadens tekniska byggnader. Hennes erfarenhet är att valet av entreprenör är avgörande för hur resultatet av helhetsåtaganden blir. Göteborgs offentliga toaletter är mycket välbesökta, och kraven på entreprenören som sköter dem hårda.

Kontinuerlig tillsyn av offentlig toalett

– Vi behöver ha kontinuerlig tillsyn, och när det händer något är det viktigt att entreprenörer kan agera snabbt. Med Danfo fungerar det bra och vi är väldigt nöjda, säger hon.

Göteborgs offentliga toaletter städas och sköts om mellan tre och fyra gånger per dag. Det är mycket, konstaterar Anneli Linde, men ändå precis att det räcker till för att hålla toaletterna fräscha och inbjudande. Nattetid är toaletterna låsta och ett vaktbolag säkerställer att inga obehöriga uppehåller sig i byggnaderna.

– Med så mycket folk i rörelse i och kring anläggningarna händer det saker hela tiden. Vi har i princip daglig kontakt och stämmer av hur det fungerar, om vi behöver ändra något i driften och så vidare, säger hon och fortsätter: – Men tack vare att Danfo tar helhetsansvaret kan jag i princip lämna över allt till dem och bara ha kontrollfunktionen. Utan dem skulle jag få lägga väldigt mycket tid på att åka runt mellan de offentliga toalettanläggningarna.

"Jag kan i princip lämna över allt till dem" – Anneli Linde

Tetragon Brunnsparken - Offentlig toalett i Göteborg

 

Vill du diskutera ett framtida samarbete med Danfo? Kontakta:

Jonathan Bogren

Marknads- och försäljningschef