Offentlig toalett vid lekplats

Helsingborgs stad, Sverige

Allt fler kommuner upptäcker fördelarna med att komplettera lek- och parkytor med en offentlig toalett.

Offentlig toalett placerad i lekplatsen Pirater i Sikte

Denna fina toalettbyggnad som Danfo har levererat till Helsingborg är placerad i lekplatsen Pirater i Sikte. Fasaden är en laminerad med piratmotiv och blir ett kul inslag i lekparken.

Offentlig toalett med piratmotiv

Offentlig toalett konstruerad för hårt slitage

Offentliga toaletter från Danfo är byggda och konstruerade för att klara både hårt slitage och stå emot eventuell vandalisering genom att många funktioner är inbyggda och på så sätt svåra att förstöra. Det bidrar till ett trevligare utseende både interiört och exteriört vilket i sin tur innebär högre besöksfrekvens och mer uppskattning av de som använder toaletterna.

För att ytterligare öka tillgängligheten och renligheten har Helsingborg stad även avtal med Danfo kring drift och underhåll för de offentliga toaletterna.