Guide för upphandling av offentliga toaletter

Med denna guide så vill vi hjälpa dig som vill upphandla en eller flera offentliga toaletter. Här har vi sammanställt det viktigaste för att du som kund ska kunna ställa rätt krav och få de funktioner och utseende på toalettbyggnaden som just ni önskar. Längst ned på sidan kan du ladda ned guiden i pdf-format.

Några checkpunkter för upphandling av offentliga toaletter

 • Tänk på att börja i god tid och ta gärna hjälp av oss för att resonera fram till vad den bästa lösningen är för just er. Ofta tar bygglov och elserviser lång tid så det är bra att börja tidigt med det arbetet. 
 • Tydliggör om markarbetet för grundläggning ska ingå eller ej. Vi tillhandahåller alltid förslag på grundritning till aktuell offentlig toalett men kan också åta oss markarbetet för grundläggningen om så önskas. 
 • Tydliggör antal offentliga toaletter samt eventuella optioner på fler toalettbyggnader om ni vet att ni kommer ha ytterligare behov framåt. 
 • Begär referensuppdrag som styrker att leverantören har erfarenhet av uppdrag motsvarande det uppdrag som denna upphandling avser. Om offentliga toaletter ska stå i stadsmiljö kan det till exempel vara lämpligt att ställa krav på erfarenhet på drift och underhåll från just den miljön. 
 • Begär att leverantören har sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att avtalet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. Detta kan lämpligen bedömas med en hög rating/kreditvärdighet, samt ett eget kapital gärna minst motsvarande det totala värdet på anbudssumman. 
   

Upphandling av Offentliga toaletter kan krävas för idrottsplatser

Information om våra offentliga toaletter

 • Våra offentliga toaletter levereras nyckelfärdiga. Toalettbyggnadernas grund är gjorda av ett självbärande och välisolerat betongbjälklag. Detta i kombination med lyftöglor i grunden ger en enkel installation och möjlighet till senare flytt av byggnaden. 
 • Danfos offentliga toaletter har utvecklats under många år för att vara vandal- och slitagetåliga. Toaletterna är alltid byggda med separata toalettrum och bakomliggande serviceutrymme för ökad säkerhet och minskad risk för skadegörelse. 
 • För att alla ska vara välkomna i Danfos offentliga toaletter kan alla modeller fås med toalettrum för rörelsehindrade, där interiören har tagits fram i samarbete med handikappförbunden och uppfyller gällande krav. 
 • Byggnaderna har alltid PLC-styrning vilket ger möjlighet till funktioner som fjärrsupport, besöksstatistik och ett flertal larmsystem såsom brandlarm, inbrottslarm, larm för funktionsfel med mera.
 • Den invändiga utrustningen i våra toalettutrymmen är utformade på ett sådant sätt att samtliga tillhörande installationer ligger infällda mot serviceutrymmet. All ledningsdragning av vatten, avlopp, el och ventilation är synligt placerade i serviceutrymmet. Varje toalettutrymme servas via det bakomliggande serviceutrymmet för påfyllning av förbrukningsmaterial samt utförande av drift- och underhållsarbeten på anläggningen. Tillträde till serviceutrymmet kan endast ske genom separat utvändig serviceingång. 
 • De offentliga toaletterna har en teknisk livslängd på minst 40 år och materialmässigt är våra toalettbyggnader återvinningsbara till 94 %. 
 • Allt vårt arbete utförs i enlighet med vårt miljöcertifieringssystem, ISO 14001 och vi arbetar aktivt med att följa vår miljöpolicy. 
 • Vår placering ger oss ett bra läge för snabba insatser inom Skandinavien med korta leveranser. Samtliga reservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar finns tillgängliga för snar leverans. 

offentliga toaletter utformade efter upphandling

Köpa eller hyra offentliga toaletter?

 • Vid köp av Danfos offentliga toaletter så ingår alltid en garantibesiktning och fri support under garantitiden. Komplettera gärna köpet av toalettbyggnaden med ett dagligt städ- och driftansvar. Även om inte dagligt städ- och driftansvar ingår i upphandlingen så rekommenderar vi att ni ändå bifogar det som en option för att kunna lägga till det om ni ser behovet framöver. 
 • Vid hyra så erbjuder vi en helt ny anläggning inklusive förebyggande underhåll, daglig städning och tillsyn i en månadskostnad. Ägandet blir helt bekymmersfritt för dig som kund då vi tar hand om byggnaden fullt ut. 


Bra att känna till om offentliga toaletter vid upphandling

Det är viktigt att beskriva offentliga toaletters storlek och utformning så att det är tydligt vad som efterfrågas. 
Vid en affär har vi alltid ett uppstartsmöte där vi går igenom samtliga detaljer, färgval och leveranstider med mera.
Följande uppgifter bör finnas i ett tidigt skede: 

 • Antal toalettutrymmen som önskas
 • Fasadbeklädnad
 • Takmodell samt takbeklädnad
 • Dörrar: önskas dörrstyrning och beklädnad?
 • Önskemål om tillval och utrustning 

Offentliga toaletter i parker kan kräva upphandling

Bra att känna till om drift och underhåll av offentliga toaletter vid upphandling

 • Ange hur många gånger per dag som de offentliga toaletterna ska städas (måndag – söndag). 
 • Inrapporterade fel som har med funktionaliteten att göra ska vara åtgärdade inom förslagvis 48 timmar, vilket också ställer krav på entreprenören om ett brett sortiment på reservdelar som ska finnas i regionens närhet. 
 • I underhållsansvaret ingår allt löpande underhåll av toalettbyggnaden för konstruktion, fasader, tak, dörrar, ytskikt, inredning och alla tekniska installationer samt avläsning av mätare (vattenförbrukning och besöksstatistik). Detta arbete ska göras kontinuerligt och dokumenteras samt rapporteras till beställaren regelbundet. 
 • I driftansvaret ska ingå åtgärdande av all skadegörelse, vandalisering och klotter utanpå och inne i byggnaden. Kräv för uppdraget relevanta referenser samt att det finns en organisation för detta.

Vill du veta mer om hur du upphandlar offentliga toaletter? Kontakta Tomas

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig