Renovering & ombyggnation av offentliga toaletter

Måste man alltid bygga nytt? Inte alls. Väldigt ofta går det att renovera eller bygga om i stället. Offentliga toaletter utsätts för en hård miljö och yttre åverkan som sliter på byggnaden. Men en sliten offentlig toalett för dig är en spännande utmaning för oss.

Hållbara offentliga toaletter

Vi utformar slitstarka toalettbyggnader, underlättar för framtida drift och underhåll och utformar renoverings- och ombyggnationsförslag som våra egna hantverkare förverkligar. Hållbara toalettlösningar för en hållbar framtid - det är cirkulär ekonomi. 

Danfo kan renovera offentliga toaletter

Renovera eller bygga om en offentlig toalett? När ska man göra vad?

Vi jobbar för att skapa cirkularitet och hållbara produkter. Vi återställer och återanvänder så mycket vi kan. Att renovera en befintlig toalett handlar om att återskapa det som en gång var, fast kanske med bättre och mer hållbara material och produkter som gynnar livslängden, hållbarheten och funktionen. Och det som inte går att återanvända återvinns i största möjliga mån. Vi renoverar offentliga toaletter för att förlänga livslängden och för att nytt inte alltid är rätt.

Offentliga toaletter och hållbarhet
Tekniken går framåt, material blir mer hållbara och anpassade för en värld där vi hellre återvinner än förbrukar. Med en ombyggnation kan vi skapa nya moderna offentliga toaletter i äldre byggnader eller göra om befintliga utrymmen och anpassa behovet utifrån användningsområdet. Det kan handla om att tillgänglighetsanpassa för att inkludera och säkra upp en miljö för alla medborgare.

 

Befintliga byggnader blir moderna offentliga toaletter

Vi har skapat Modulet, ett installationssystem där vi kan erbjuda samma interiör och teknik som i våra prefabricerade toalettbyggnader. Systemet bygger på en installationsfärdig enhet med handfat, toalettstol och teknik i ett som installeras i kombination med våra slitstarka och vandaltåliga ytskikt för vägg, tak och golv. Systemet fungerar lika bra i nybyggnationer som i befintliga byggnader.
Offentlig toalett renoverad i Malmö

Vad vi kan göra för dig

Vi är partnern som finns med från början till slut – där det inte behöver finnas ett slut. Vi vill nämligen finnas tillgängliga och erbjuda kunskap, erfarenhet och expertis lika mycket som vi vill erbjuda service, drift och underhåll. Att inleda ett samarbete med oss innebär att vi hjälper dig se över nytta, behov och miljö. Var befinner vi oss? Vilka besökare kommer nyttja toaletten? Vilka besökare vill vi undvika? Vi gör riskbedömningar och hittar lösningar för att minska åverkan och för att skapa en trygg, säker och välkommande miljö.

Låt oss prata lösningar

Det finns inga färdiga lösningar. Nyckeln till ett lyckat resultat ligger i samarbetet, så låt oss prata. Hör av dig till oss och berätta vilka utmaningar du har så berättar vi hur vi ser på det. För oavsett om du behöver bygga om, bygga nytt eller bara planerar för framtiden så kan vi offentliga toaletter.

Kontakta oss för mer information om renovering och ombyggnation av offentliga toaletter

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig