Danfo Medium

Äger ni en offentlig toalettbyggnad från Danfo eller annan aktör men saknar förmåga att underhålla byggnaden på rätt sätt?

Låt Danfo hjälpa er med underhåll av er offentliga toalett

Med löpande underhåll förlänger vi livslängden på din offentliga toalettbyggnad och skapar en bättre besöksupplevelse för dina kunder.

Danfo Mediums-koncept för underhåll av offentlig toalett

Kontakta oss för mer information om Danfo Medium

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig