Danfo Large

Äger ni en offentlig toalettbyggnad från Danfo eller annan aktör men saknar förmåga att sköta driften och underhålla byggnaden på rätt sätt?

Låt Danfo hjälpa er med drift och underhåll av era offentliga toaletter

Med rätt städning och rätt frekvens ökar vi tillgängligheten på offentliga toaletter. Och med proaktivt underhåll vid behov och enligt underhållsplan skapar vi en ännu bättre besöksupplevelse för era kunder/besökare. Dessutom säkerställer det att de har tillgång till en fungerande toalett.

Danfo Larges-koncept för drift och underhåll av offentlig toalett

Kontakta oss för mer information om Danfo Large

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig