Offentliga toaletter för en mer jämställd stad

Att undvika toalettbesök, även när vi verkligen behöver det kan leda till mag- och tarmproblem och försämrad livskvalitet. Ändå är det många som drar sig för att besöka offentliga toaletter. Det är vanligare bland kvinnor och framför allt vanligt bland unga. Bristen och kvaliteten på toaletter gör det offentliga rummet ojämlikt. Samtidigt är moderna, effektiva, offentliga toaletter också lösningen – de kan erbjuda en trygg och välkomnande plats som gör att fler kommer ut och vill vistas längre i våra offentliga miljöer.

Offentliga toaletter skapar välkomnande platser

Städer byggda för män

Det har länge funnits offentliga toaletter för både kvinnor och män, men tittar vi lite närmare så har det inte varit jämlikt. Redan på 1800-talet kom de första pissoarerna till Sverige och sedan dess har män varit normen för ett toalettbesök ute på stan. När sedan offentliga toaletter för kvinnor kom fick de ofta samma utformning. De enda större förändringarna vi sett är anpassningar för rullstol och ibland kompletteringar med skötbord, innan Danfo utvecklade Familjerumstoaletten. 
 

Jonas Olsson är vd på Danfo, Sveriges största tillverkare av offentliga toaletter. 

– Vi måste tänka nytt kring syftet för offentliga toaletter. Om vi i stället tänker att syftet är att göra platser tillgängliga för fler så förstår vi att det handlar om att skapa trygga och välkomnande platser. Själva toalettbyggnaden blir en viktig pusselbit.
 

Ett alternativ till offentliga toaletter kan vara restauranger, men de kan vara stängda just när man behöver dem och får ofta bara användas av gäster.  Det finns också många fler platser som vi vill få fler att besöka som parker, naturområden, badplatser och lekplatser.

Offentliga toaletter vid badplatser ökar kundnöjdheten


Lösningarna för offentliga toaletter finns redan idag

Allra viktigast för att inkludera alla är att det finns en toalett på rätt plats, där man behöver den. Sedan är det förstås avgörande hur man utformar toalettbyggnaden. Kontinuerlig drift och underhåll av toalettbyggnaden är en viktig del för att säkerställa att utrymmena är inbjudande och att byggnadens livslängd säkerställs. Väl designade toalettbyggnader är tåliga, de håller sig snygga länge och är lätta att hålla hela och rena genom rätt drift och underhåll. Dagens offentliga toaletter har utvecklats mycket teknologiskt och vi ser fler utvecklingsmöjligheter som kommer ta våra toalettbyggnader till nästa nivå.

Men den viktigaste aspekten är drift och underhåll. Jonas Olsson förklarar:

– Både vi och andra leverantörer erbjuder teknologiskt avancerade lösningar som självrengörande toaletter, men faktum är att trivselns avgörande handlar om god drift och underhåll. Drift och underhåll är A och O för att säkerställa en inbjudande upplevelse för besökaren. Det är därför vi har en egen drift och underhållsavdelning i form av Danfo360 som enbart fokuserar på offentliga toaletter.

Drift och underhåll av offentliga toaletter Stockholm

Jonas berättar att många beställer toalettbyggnader med olika extra tillval, till exempel energibesparingspaket, cykelpump eller vattenutkast. Det bidrar till att omdefiniera toalettbyggnaden till en serviceplats, en plats dit hela familjen känner sig välkommen.


Målgruppsanpassade offentliga toaletter skapar trygghet

Offentliga toaletter kan skapa trygghet kvällstid

Det finns undersökningar både från Sverige och andra länder som pekar tydligt på hur tillgången till offentliga toaletter gör att fler besökare kommer till en plats och att de stannar längre. Det påverkar allra mest kvinnor, familjer och äldre – målgrupper som många besöksmål vill locka till sig. När man lyckas få människor av olika kön och ålder att röra sig i ett område, eller kvällstid, så ökar tryggheten kraftigt. Jonas sammanfattar:

–    Offentliga toaletter gör offentliga platser jämlikare. Det är lätt att skämta om toaletter, men det är allvar. Vi måste se den offentliga toaletten i nytt ljus, som en trygg plats för alla. Och det är just därför vi har skapat ett brett utbud av offentliga toaletter anpassade för olika platser. Från enklare toalettbyggnader till Familjerumstoaletten. Och just Familjerumstoaletten har utvecklats tillsammans med barn och med dem och deras familjs behov i fokus.

Vill du skapa en tryggare upplevelse för dina besökare och få dem att stanna längre? Ta kontakt med oss.

Offentlig toalett utvecklad med och för barn

____________________________________________________________________________________________________________________

KÄLLOR

Erika Sjöqvists debattartikel i Dagens samhälle:
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/battre-offentliga-toaletter-viktigt-for-jamstalldheten/

Undersökning av Apoteket Hjärtat:
https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/varannan-svensk-undviker-att-bajsa-besok-pa-offentliga-toaletter-varst/