Kvalitetssäkrad drift och underhåll av offentlig toalett

För att offentliga toaletter ska användas fullt ut är det viktigt att de upplevs hygieniska, välfungerande och trygga att använda. Med tjänsten Danfo360 tar Danfo helhetsansvaret för toalettanläggningen.

Offentliga toaletter har stor inverkan

Tillgängligheten och renligheten på offentliga toaletter har stor inverkan på hur en stad eller besöksplats uppfattas av sina besökare. Det påverkar också direkt hur mycket toalettanläggningarna används. Att sköta om sina offentliga toaletter är därför ett viktigt åtagande på flera vis.

De allra flesta som investerar i Danfos toalettanläggningar upptäcker fördelarna med att också ta hjälp med städning, underhåll och reparationer i byggnaderna. Genom det populära helhetskonceptet Danfo360 lägger kunden hela ansvaret för anläggningen i Danfos trygga händer. Danfo står för allt från den dagliga driften till underhåll och reparationer både in- och utvändigt.

– Kort beskrivet kan man säga att oavsett vad som händer med anläggningen tar vi hand om det, säger Mikael Liljedahl - ansvarig för Danfo360.

Specialistkompetens offentlig toalett

Mellan en och fem gånger per dag ser Danfo över toalettanläggningen; gör rent, fyller på förbrukningsmaterial och fixar det som behövs. Hur ofta besöken görs beror på kundens önskemål och den enskilda toalettanläggningens behov. 

All personal som driftar och underhåller Danfos toalettbyggnader är utbildade och certifierade av Danfo, och har därmed den specialistkompetens som krävs för att hantera toalettanläggningarna på bästa sätt.

– Många av våra kunder upplever att Danfo360 fungerar som en slags försäkring. Det blir en trygghet att veta att ens offentliga toaletter tas väl omhand, säger Mikael Liljedahl.

Livslängden kan förlängas för offentliga toaletter

Att vara noggrann med drift och underhåll är också ett sätt att förlänga livslängden på de offentliga toaletterna. Danfo360 blir därför en god affär för kunden även rent ekonomiskt.

Östgötaporten - Offentlig toalett

 

Tomas kan ge dig mer information om Danfos kvalitetssäkrade drift och underhåll

Tomas Pinni

Regionsäljare region norr