Säkra och slittåliga offentliga toaletter på våra rastplatser

Danfo har levererat mer än 300 toalettanläggningar sedan 1982. Leveranser av offentliga toaletter pågår årligen till rastplatser runt om i landet.

Flera rastplatser har också belönats med priset Årets Rastplats av Motormännen. Här hittar du Sveriges bästa rastplatser - län för län - där du på dom flesta av dem hittar Danfos offentliga toaletter: Landets bästa rastplatser - län för län

Offentliga toaletter designade för att smälta in i omgivningen

Rastplatstoaletternas utformning och design kan varieras med olika fasader och tak för att alltid smälta in i omgivningen. Inredningen varierar beroende på om den ska anslutas till avlopp eller till en latrintank, men den är alltid vandalsäker och slitstark.

Varje toalettbyggnad har direkt tillgång till toalettrummen utan passage via gemensamma utrymmen. I ett servicerum bakom toalettrummen finns alla vitala komponenter oåtkomliga från eventuell vandalisering.

Rastplats Mora Stenar - Offentlig toalett

VILL DU VETA MER OM OFFENTLIGA TOALETTER VID rastPLATSER? KONTAKTA:

Tomas Pinni

Regionsäljare region norr