Flexibelt samarbete ökar offentliga toaletters tillgänglighet och renlighet

Helsingborg hyllar Danfos innovativa toalettlösningar och det flexibla samarbetet. Det har under årens lopp resulterat i närmare ett dussin olika offentliga toalettbyggnader runt om i Helsingborg.

Helsingborgs stads offentliga toaletter

Under drygt tio år har drifttekniker Björn Lindholm på stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning varit ansvarig för Helsingborgs stads offentliga toaletter. Lika länge har han haft ett givande samarbete med Danfo. 

– Jag är mycket nöjd över vårt långa samarbete och den fina dialog vi har haft kring utvecklingen av toalettbeståndet i Helsingborg. Danfo är väldigt lyhörda för våra önskemål och har väldigt bra idéer när det gäller toaletternas design och inredning för att fungera på bästa sätt i olika miljöer, framhåller han.

Offentliga toaletter med tålig konstruktion

De toalettbyggnader som Danfo hittills har levererat till Helsingborg är placerade i såväl centrala tätorten som i närliggande strövområden och på badstränder. Björn Lindholm betonar att oavsett var de offentliga toaletterna finns så är de väl anpassade efter omgivningarna.
– Dessutom är de byggda och konstruerade för att klara både hårt slitage och stå emot eventuell vandalisering genom att många funktioner är inbyggda och på så sätt svåra att förstöra. Det bidrar till ett trevligare utseende både interört och exteriört vilket i sin tur innebär högre besöksfrekvens och mer uppskattning av de som använder de offentliga toaletterna.

För att ytterligare öka tillgängligheten och renligheten har Helsingborg stad även avtal med Danfo kring drift och underhåll.
– Att Danfo tar hand om allt som rör de offentliga toaletterna är en viktig del i vårt goda samarbete som också underlättar väldigt mycket för oss. Tack vare de goda erfarenheterna kring detta har Danfo även fått uppdrag att renovera ett antal av våra äldre offentliga toaletter till modern standard enligt deras koncept.

Handikappanpassad offentlig toalett

I samband med invigningen av den helt nya och handikappanpassade toalettbyggnaden i Vikingsbergsparken går Björn Lindholm i pension och lämnar över ansvaret för Helsingborgs stads offentliga toaletter till sin efterträdare. Hans förhoppning är ett fortsatt gott och givande samarbete med Danfo som både ska öka tillgängligheten och göra de offentliga toalettbesöken i Helsingborg ännu trevligare och smidigare.

– Oavsett om det har handlat om inköp eller leasing av nya toaletter har Danfo varit väldigt serviceinriktade och måna om att deras lösningar ska gynna alla parter. Det är nya projekt på gång och jag hoppas att samarbetet ska fortsätta och utvecklas i samma positiva anda som hittills, säger han.

Knähaken - En av alla offentliga toaletter i Helsingborg som Danfo driftar och underhåller

 

Vill du veta mer om Danfos offentliga toaletter? Kontakta

Tomas Pinni

Regionsäljare region norr