Tetragon - Flexibel offentlig toalett

Danfos Tetragon är en offentlig toalett som anpassas efter just dina förutsättningar. Den är flexibel både när det gäller storlek och utformning – men vandalsäkerheten och den höga kvaliteten är alltid densamma. Stadskärnor, parker, badplatser, friluftsområden – det finns behov av bra offentliga toaletter på många platser. Här passar Tetragon särskilt bra. Den flexibla utformningen gör att varje toalettbyggnad kan anpassas efter miljön där den ska stå. Tetragon kan även utrustas med latrintank och placeras där det inte finns tillgång till avlopp. Användarvänliga och vandalsäkra offentliga toaletter ger inte bara ökad renlighet och bättre tillgänglighet, utan också skydd för känslig natur. Vill du veta mer om den offentliga toalettbyggnaden Tetragon – ta gärna kontakt med oss

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig

Exempel på tillval för den offentliga toaletten Tetragon

  • Fasad och yttertak
  • Dörrstyrning och beklädnadspaket
  • Larmpaket
  • Extra ytterbelysning
  • Cykelpump
  • Vattenutkast
  • Taktila skyltar
  • Betalningslösningar
  • Energibesparingspaket
  • Danfos drift- och underhållstjänster

Vi är experter på offentliga toaletter

Därför har vi tagit fram utformningen av servicerummet som finns i de offentliga toaletter vi tillverkar. I det vandalsäkrade serviceutrymmet sker all påfyllning av förbrukningsvaror, tömning av papperskorgar samt service. Servicerummen har genomtänkta lösningar för att optimera städningen av en offentlig toalett på bästa sätt. Väl komprimerade, funktionella och praktiska med utrustning så som slangar och utslagsbackar underlättar de drift- och underhållspersonalens arbete och säkerställer trygga och tillgängliga offentliga toaletter.

Om du vill veta mer tekniska detaljer om Tetragon kan du läsa vårt produktblad:

Produktblad Tetragon - Flexibel offentlig toalett

 

Vill du veta mer hur du ska gå tillväga för att upphandla en eller flera offentliga toaletter? Vi har sammanställt det viktigaste för att ni som kund ska kunna ställa rätt krav och få de funktioner och utseende på toalettbyggnaden som just ni önskar.

Guide för upphandling av offentliga toaletter

Här kan du bli inspirerad om du är på jakt efter en offentlig toalett

Nedan finner du ett axplock av alla Tetragoner som är utplacerade i offentliga miljöer. Vill du ha mer inspiration kan du se fler av våra offentliga toaletter i olika miljöer här:

Tidigare uppdrag offentliga toaletter

 

Med emaljerad plåtfasad kan vi skapa unika designlösningar för offentliga toaletter - läs mer här:

Offentlig toalett med emaljerad plåtfasad

Flexibel utformning av offentlig toalett

Tetragonen är som nämnts en flexibel offentlig toalett – både när det gäller storlek och utformning. Dock alltid med samma höga prestanda gällande funktion och kvalitet. Nedan finner ni Tetragonens olika planlösningar i grundutförande.  Samtliga planlösningar innehåller en RWC (Rullstols WC)/handikappanpassad toalett.

Tetragon 100

Planlösning offentlig toalett med raka hörn och en HWC/ RWC

Tetragon 110/101/100L

Planlösning offentlig toalett med raka hörn och en HWC/ RWC samt en WC

Tetragon 120 / 111 / 110L 

Planlösning offentlig toalett med raka hörn och en HWC/ RWC samt två WC

Tetragon 130/121/120L/111L

Planlösning offentlig toalett med raka hörn och en HWC/ RWC samt en WC, en Urinal och en latrin

Tetragon 100 

Planlösning offentlig toalett med runda hörn och en HWC/ RWC

 

Tetragon 110/101/100L

Planlösning offentlig toalett med runda hörn och en HWC/ RWC samt en WC

Tetragon 120/111/110L

Planlösning offentlig toalett med runda hörn och en HWC/ RWC samt två WC

Tetragon 130/121/120L /111L

Planlösning offentlig toalett med runda hörn och en HWC/ RWC samt en WC, en Urinal och en latrin

Från design och konstruktion till drift och underhåll av offentliga toaletter

Vi är Danfo och vi kan offentliga toaletter – med över 50 års erfarenhet av att designa, konstruera, bygga, drifta och underhålla offentliga toaletter så har vi en unik kunskapsbas som vi vill dela med oss av till dig.