Servicehus Ställplats & Marina

Danfos servicehus för ställplatser och marinor är utvecklad i Nora och säkerställer att du ger dina besökare den bästa upplevelsen av din ställplats eller marina. Med flexibilitet kring utformning och design kan du anpassa servicehuset efter dina behov. Är du i behov av extra toalett, dusch, latrin, tvätt/tork eller diskmöjligheter? Vill du ha betallösning? Vi kan tillsammans se över så att du får rätt servicebyggnad till din ställplats / marina och en förstklassig besöksupplevelse. Naturligtvis kan du även få servicehuset tillgänglighetsanpassat. Vår flexibilitet sträcker sig inte bara till servicehuset, vi kan också erbjuda dig att köpa servicehuset direkt eller hyra den av oss. Med vårt Danfo360-koncept kan du till en månatlig hyra få servicehus, kontinuerligt underhåll samt daglig drift. Vår drift och underhållsorganisation är verksamma över hela Sverige och säkerställer att dina besökare möts av ett fungerade servicehus. Med gedigen kvalitet och rätt materialval kan vi säkerställa ett hållbart servicehus som gynnar livscykelkostnaderna. Kontakta oss för mer information.

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig

Anpassa ställplatsens servicehus efter era behov

Säkerställ att servicehuset på din ställplats eller marina har rätt funktioner. Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans se över just ditt behov för en skräddarsydd lösning, vilket genererar nöjda och återkommande besökare.

  • Latrin i servicehuset
  • RWC
  • Tvätt/Tork
  • Diskbänk
  • Vattenutkast
  • Cykelpump
  • RWC-larm
  • Brand- och inbrottslarm
  • Betallösningar
  • Belysta handtag

Drift och underhåll av servicehus ställplatser och marinor

Som tidigare nämnts finns vår drift och underhållsorganisation över hela landet. Det innebär att vi kan säkerställa att din ställplats eller marina har ett välfungerande servicehus som skapar nöjda och återkommande besökare.  Genom dagliga drift och underhållsbesök säkerställs servicehusets funktionaliteter och att dina besökare möts av ett fungerande servicehus.