Danfo360 - Drift och underhåll

Vill du att vi tar fullt ansvar för toalettbyggnad, drift och underhåll? Med ett fullserviceavtal får du det bästa från Danfo. Vi äger toalettbyggnaden och ansvarar för allt från konstruktion till daglig drift – inklusive hantering av eventuell skadegörelse. Med en fast månadskostnad kan du hyra en offentlig toalett som alltid finns tillgänglig för dina besökare.

Klicka på bilden eller länken och läs mer om Danfo360.

Danfo360 drift och underhåll av offentlig toalett.png

Ola Lundström

Affärsområdesansvarig