Toalettkabiner

Många arbetsplatser har inte självklar tillgång till toaletter: byggen, vägarbeten, gruvor och mer avlägset belägna kollektivtrafikhållplatser är några exempel. Detsamma gäller även många arbetsplatser inom turist- och fritidssektorn: golfbanor, naturreservat, sportanläggningar och så vidare, där både anställda och besökare behöver tillgång till bra toaletter. Där en vanlig, permanent toalettlösning inte är lämplig erbjuder Danfo toalettkabiner som enkelt kan transporteras och som erbjuder bra komfort och hygien även på avlägsna platser. Danfos toalettkabiner finns i olika grundutföranden, även handikappanpassade, med anslutning till slamtank eller för anslutning till avloppsnätet. Vilken toalettkabin som är lämpligast beror på uppställningsplats och antal användare. Alla modeller är isolerade för användning året runt och har belysning och uppvärmning. Toalettkabinerna kan även bekläs med fasadpanel och förses med tak för att smälta in mer i omgivningen. Kontakta oss när du vill prata kabiner.

Ronny Säteraas

Innesäljare reservdelar och produkter

Har du ett tillfälligt toalettbehov?

Kontakta vårt dotterbolag Hyrtoaletten