NaRQ

NaRQ är ett nytt system för återvinning av droger svalda för transport. Narkotikasmuggling är ett globalt problem med omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser. Ofta förs narkotikan över landsgränser genom att den sväljs av smugglare. Hantering av svald narkotika har varit både mödosamt och obehagligt att hantera, ofta förenat med stora hälsorisker för tjänstemän vid fängelser, flygplatser och gränsövergångar. Med NaRQ har nu dessa risker minimerats. NaRQ möjliggör en helt automatisk hantering av svald narkotika där hela processen kan övervakas och registreras av utrustningen. Drogerna separeras från avfallet och desinficeras för att möjliggöra säker och effektiv hantering. NaRQ erbjuder säkrare, mer tillförlitlig hantering av svalda droger både för personal och misstänkta.

Jonathan Bogren

Marknads- och försäljningschef

NaRQ lanserades 2011 och finns i drift på flertalet platser, däribland följande:

Gardemoen internationella flygplats
Oslo, Norge
Gardemoen är Norges största flygplats och tjänar över 18 miljoner passagerare varje år. Gardemoen flygplats är placerad utanför huvudstaden Oslo nära en lång och mestadels oövervakad landgräns mot Sverige, vilket gör den till en möjlig inkörsport till EU.

Tulltjänstemännen vid Gardemoen kontaktade Danfo för hjälp med det ökade problemet med svald narkotika. Den första enheten av NaRQ installerades på flygplatsen under 2010. Den har använts regelbundet sedan dess, och resultaten har varit mycket positiva.

Tulltjänstemännen uppger att deras arbetsmiljö och arbetsvillkor har förbättrats när narkotikahanteringen har blivit enklare och mer tillförlitlig. Dessutom har hanteringen av de misstänkta förbättrats.

Fängelser och häkten
Halden Fängelse, Norge
Aminogatan Häkte, Göteborg

Flygplatser
Arlanda internationella flygplats
Gardemoen internationella flygplats

Tullstationer
Tullen Nynäshamn, Sverige
Svinesund Tullstation, Norge

Funktion
NaRQ består av två komponenter: en toalett och en separationsenhet. Dessa kan förvaras i separata rum, så att den misstänkta begränsas utan övervakning medan personalen arbetar.

NaRQ kan användas på en mängd olika platser: på flygplatser och andra gränsstationer, i fängelser och häkten samt vid andra kontrollerade miljöer där det finns risk för att narkotika och andra förbjudna ämnen kan föras in.

Toalettenheten

Toalettenheten består av en WC och ett podium, båda gjorda av rostfritt stål. WC-stolen är väggmonterad ungefär en meter över golvet, den höga höjden garanterar en effektiv spolning. Podiet ger den misstänkte bekväm tillgång till toaletten.

Båda delarna är gjorda av rostfritt stål för maximal hållbarhet utan några vassa kanter eller lösa delar som kan orsaka skador.

Toalettenheten installeras vanligtvis i ett separat men angränsande rum till separationsenheten, men båda enheter kan även placeras i samma rum.

Separationsenheten

Separationsenheten inrymmer den unika funktionaliteten hos NaRQ. Det är där personalen övervakar återvinningscykeln och hämtar eventuella återvunna objekt.

Separationsenheten är ansluten till toalettenheten och innehåller en tvättkammare, där avfallet bearbetas, ett avlopp och ett antal tillgångs- och övervakningspunkter.

Tvättkammaren är försedd med munstycken för vatten och desinfektionsmedel, samt en kamera som är ansluten till en LCD-skärm. Det finns ett observationsfönster placerat direkt ovanför tvättkammaren samt en transparent lucka på framsidan av separationsenheten.

Inne i tvättkammaren finns uppsamlingsbehållaren.

Återvinningscykeln

NaRQ’s återvinningscykel har 3 steg: separation, desinfektion och torkning. Från början till slut varar processen i ca 20 minuter.
Ingen manuell hantering krävs.

Steg 1 – Separation
När toaletten spolas förs innehållet in i separationsanläggningens tvättkammare. Vatten sköljer genom tvättkammaren och separerar avfall från främmande föremål.

Innehållet i kammaren roterar under tryck från vattnet. Organiska ämnen, det vill säga avfall och toalettpapper, bryts ner i mindre bitar och spolas ut genom avloppet. Icke organiska ämnen samlas i den centrala uppsamlingsbehållaren.

Steg 2 – Desinfektion
Under den sista delen av separationsfasen tillsätts desinfektionsmedel blandat med vattnet i tvättkammaren. Eventuella föremål saneras och eventuella lukter elimineras.

Steg 1 och 2 upprepas tre gånger med 3 minuters mellanrum för att säkerställa att alla främmande föremål har behandlats.

Steg 3 – Torkning
Vid slutet av återvinningscykeln torkas främmande föremål med varm luft. Efter torkning transporteras uppsamlingsbehållaren till frontluckan i separationsenheten. Främmande föremål kan nu behandlas som bevismaterial.

Tvättcykeln

NaRQ har en automatisk rengöringscykel för separationsanläggningen för att tvätta och sanera tvättkammaren och andra delar av separationsenheten. Rengöringscykeln varar i ca 90 sekunder och tar både bort bakterier och eliminerar obehagliga lukter.

Varje återvinningscykel bör följas av en rengöringscykel för att säkerställa en hygienisk arbetsmiljö.