NaRQ

NaRQ är ett nytt system för återvinning av droger svalda för transport. Narkotikasmuggling är ett globalt problem med omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser. Ofta förs narkotikan över landsgränser genom att den sväljs av smugglare. Hantering av svald narkotika har varit både mödosamt och obehagligt att hantera, ofta förenat med stora hälsorisker för tjänstemän vid fängelser, flygplatser och gränsövergångar. Med NaRQ har nu dessa risker minimerats. NaRQ möjliggör en helt automatisk hantering av svald narkotika där hela processen kan övervakas och registreras av utrustningen. Drogerna separeras från avfallet och desinficeras för att möjliggöra säker och effektiv hantering. NaRQ erbjuder säkrare, mer tillförlitlig hantering av svalda droger både för personal och misstänkta.

Tomas Pinni

Affärsområdesansvarig

NaRQ lanserades 2011 och finns i drift på flertalet platser, däribland följande:

Gardemoen internationella flygplats
Oslo, Norge
Gardemoen är Norges största flygplats och tjänar över 18 miljoner passagerare varje år. Gardemoen flygplats är placerad utanför huvudstaden Oslo nära en lång och mestadels oövervakad landgräns mot Sverige, vilket gör den till en möjlig inkörsport till EU.

Tulltjänstemännen vid Gardemoen kontaktade Danfo för hjälp med det ökade problemet med svald narkotika. Den första enheten av NaRQ installerades på flygplatsen under 2010. Den har använts regelbundet sedan dess, och resultaten har varit mycket positiva.

Tulltjänstemännen uppger att deras arbetsmiljö och arbetsvillkor har förbättrats när narkotikahanteringen har blivit enklare och mer tillförlitlig. Dessutom har hanteringen av de misstänkta förbättrats.

Fängelser och häkten
Halden Fängelse, Norge
Aminogatan Häkte, Göteborg

Flygplatser
Arlanda internationella flygplats
Gardemoen internationella flygplats

Tullstationer
Tullen Nynäshamn, Sverige
Svinesund Tullstation, Norge

Läs mer om produkten på www.narq.com