Statens Vegvesen

Gvammen Rastplats, Oslo

Gvammen Rasteplass, Hjartdal, Statens Vegvesen: Tetragon 111 med 1 x HWC universelt utformet + 1 x WC + 1 x Urinal + 2 x teknisk rom og servicebygg. Bygningskropp med stående kledning/saltak av malmfuru, behandlet med jernvitrol.

IMG_2706.jpeg

IMG_2708.jpeg

IMG_2707.jpeg

IMG_2709.jpeg