Toalett som smälter in i omgivningarna

Ringsaker Kommun, Norge

Här har vi levererat ett Toaletthus 120 med lackade dörrar, Kebony-impregnerad fasad och sedumtak.

Detta Toaletthus, med sin vackra fasad, smälter fint in i omgivningarna. Bilderna visar åldringen som Kebony-impregneringen får med tiden.

Kebony-tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad i Norge. En biobaserad vätska ger träets cellstruktur en permanent förändring. Allt trä från Kebony erhåller en silvergrå patina efter exponering av väder och vind. Prestanda bibehålls, medan träet blir bara vackrare och vackrare.

Källa: Kebony.com