Norska Statens Vegvesen får ny offentlig toalett

Hemsedal, Norge

I Hemsedal, Norge, har en offentlig toalett levererats till norska Statens Vegvesen. Byggnaden är placerad på Eikredammen Rastplats i Hemsedal Kommun och erbjuder både komfort och funktionalitet för rastande besökare.

Anpassad offentlig toalett för alla behov

Den offentliga toaletten  är utrustat med ett separat servicerum samt två toalettrum. Det ena toalettrummet är anpassat för rörelsehindrade, vilket gör anläggningen tillgänglig för alla besökare.

 

Offentlig toalett vid Eikredammen forside V nære_104640.jpg

Flexibla energilösningar och effektiv teknologi

Den offentliga toalettens energiförsörjning sker via el, men det kan även levereras med solceller för en mer miljövänlig lösning. Toaletten använder sig av vakuumteknologi, vilket innebär att avfallstanken rymmer 2700 liter och vattentanken har en kapacitet på 1300 liter.

Slutsats: En välplanerad och hållbar offentlig toalett

Leveransen av detta toaletthus till norska Statens Vegvesen i Hemsedal Kommun visar hur en välplanerad och hållbar toalettlösning kan erbjuda komfort och funktionalitet för besökare. Med flexibla energilösningar och effektiv teknologi möter detta toaletthus de krav som ställs på moderna offentliga faciliteter.

offentlig toalett vid Eikredammen Rasteplass_104712.jpg