Groos Badplats

Grimstad Kommun, Norge

Tetragon 111 med fasad i impregnerat trä.

Tetragon Grimstad Kommune.jpg