Offentliga toaletter med luftrenare som tar död på Covid-19

För oss på Danfo är det en självklarhet att det ska vara ett bra inomhusklimat i våra offentliga toaletter. Det är därför vi erbjuder luftrenare BioZone som tillval på alla våra nya offentliga toaletter vi bygger. Men vi kan även eftermontera BioZone på redan levererade toalettbyggnader från Danfo.

Reducerar mikroorganismer till ett minimum i offentliga toaletter

Offentliga toaletter är en miljö med risk för tillväxt av mikroorganismer (bakterier, virus och mögel). Detta riskerar att sprida sjukdomar samt kan skapa dålig lukt.

Med en BioZone-luftrenare reduceras mikroorganismer till ett minimum vilket ger en frisk och ren luft utan infektionsrisk. 

Så här fungerar det i en offentlig toalett

Luft som kommer in i BioZone-enheten kanaliseras in till en rengöringskammare. I kammaren exponeras luften för intensivt bakteriedödande UV-ljus som också dödar virus och organiska föreningar. 

UV-ljusets speciella våglängder reagerar med en katalysator (aluminiumdioxid) och skapar av gaserna i syret och vattnet i luften en renande plasma som dödar bakterier, virus, mögelsporer och reducerar VOC (flyktiga kemiska gaser) samt neutraliserar dålig lukt.  

Luftrenare offentliga toaletter.jpg

BioZones luftrenare effektiva mot Covid-19

BioZones produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

BioZones Scientifics luftrenare för bostäder, kontor, inom vården och offentliga verksamheter har testats av oberoende laboratorium och visat sig mycket effektiva mot "SARS-CoV-2"(Covid-19).

BioZones produkter visade vid upprepade tester mer än 5-log (>99,999%) inaktivering av "SARS-CoV-2"(Covid-19) på mindre änn en sekunds exponering av BioZones UV-desinfektionssystem. 

Läs mer på www.biozone.se 

Man söker offentlig toalett med luftrening.jpg

Montera på befintliga offentliga toaletter

Danfos offentliga toalettbyggnader har BioZone som tillval men den kan även installeras på redan levererade offentliga toaletter från Danfo.

Vi har på Danfo utvecklat kit med BioZone-aggregat som kan monteras på befintligt ventilationssystem.  

BioZone som fungerar i offentliga toaletter.jpg

 

Offentliga toaletter som gör skillnad

Vi brinner för offentliga toaletter och att hela tiden ligga i framkant i vår bransch. Därför är vi lite extra stolta när vi får feedback på att våra toaletter och funktioner gör skillnad. Nedan är en recension som vår VD i Norge - Vidar Edvardsen - fick av en MCS-patientgrupp från Tyskland:

"We were travelling for 3 weeks through Skandinavia by car, Denmark, Sweden and now Norway and as a diagnosed severe multiple chemical sensitivity / allergy (MCS) patient your public toilets were the only ones that I was able to use in these countries as there were no fragrances or chemicals used that would otherwise have triggered my body's inflammation reactions as it's a multi system inflammation disease.

At least some of them in the disabled toilet.

Just opening the door to other toilets and breathing in a bit of the fragrances and chemicals from other toilets immediately makes my airways swell, headaches start and asthma as well as inner organ inflammation processes (heart for example), dizziness up to anaphylactic shock and blackout, possibly leading to heart failure and suffocation.

I want to thank you for taking allergies to fragrances and chemicals serious in comparison to (all).other toilet manufacturers and second I really hope you will keep this up."

Kontakta Ronny om du vill veta mer om luftrenaren BioZone

Ronny Säteraas

Innesäljare